Nie znaleziono skórki "alt_default" - wczytano "domyślną".
  •  27

Fotofilmowanie

Instrukcja obsługi do strony internetowej fotofilmowanie-kusnierz.pl

Zmiana wysokości "avataru"

Aby zmienić wysokość obrazka w tle, należy wprowadzić wartość w px (pixele) w polu Dodatkowe pole meta 1 np 500podczas edycji strony. Domyślna wartość wynosi 300px.

Avatary powinny być w orientacji poziomej oraz z interesującą treścią od góry, gdyż skrypt jest przewijany od góry do dołu.

Dodawanie nowej "strefy klienta"

Aby dodać nową galerię prywatną (chronioną hasłem), należy przejść do strony /page/listing oraz w menu po lewej stronie wybrać pozycję "Nowa strefa klienta". Zostanie wygenerowana strona z losowym hasłem i domyślną treścią.

Należy wskazać - wcześniej utworzoną galerię w sekcji "galerie", oraz dodać tytuł i wartość pola slum.

Należy pamiętać, że pole slum musi być unikatowe tzn. że żadna inna strona nie może posiadać takiej samej wartości w tej sekcji. Wraz z upływem czasu będzie to trudne do zapamiętania, ale aby tego uniknąć dobrą praktyką jest zastosowanie tego samego schematu nazewnictwa przy każdej dodawanej realizacji.

Można to robić np w taki sposób: wesele-ania-i-pawel-05-2017 (od numeru miesiąca i roku). W razie pomyłki, formularz wyświetli błąd i strona po prostu nie zostanie zapisana. Ale warto stosować się jednego ustalonego schematu dla ogólnej estetyki strony.

Tworzenie galerii

Aby dodać galerię należy przejść do modułu galerii - gallery/listing. Następnie należy utworzyć nową poprzez wybranie odpowiedniej pozycji w menu bocznym. Zdjęcia powinny być już skompresowane i w jednolitej rozmiarówce. Dla tego projektu 1600px na 1200px powinno być ok z zachowaniem kompresjii min. 80%.

Galerie należy dodać do wybranej strony w menu stron, zakładka gallerie.

Zmiana slidera na stronie głównej

Zdjęcia oraz wideo (w przewijanej formie na stronie głównej), można edytować za pomocą zmiany treści w galerii "slider strona główna".

Wgrane zdjęcie będzie wyświetlane w formie slidera z dodatkowym opisem jeśli go zdefiniujemy.

Aby dodać opis należy przejść do gallery/listing, wskazać w/w galerię oraz znaleźć interesujący slajd i przejść do jego edycji.

W polu tytuł można dodać pola w następującym formacie:

[video]ścieżka/do/pliku/wideo.mp4[/wideo] - dodaje film,

[title]duży napis na slajdzie[/title] - dodaje duży napis,

[desc]przykładowy podtekst[/desc] - dodaje dłuższy tekst z np opisem.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać o zamknięciu z każdego a atrybutów!