•  64

Github - ściągawka

Ściągawka często używanych komend GIT'a.

Usuwanie nie commitowanych zmian oraz plików/folderów

# Revert changes to modified files. git reset --hard # Remove all untracked files and directories. (`-f` is `force`, `-d` is `remove directories`) git clean -fd