•  0
  •  71

Pobieranie zawartości w tagach ze stringu

Przykładowy kod, pokazujący w jaki sposób pobrać tekst znajdujący się w wybranych tagach w PHP.

Załóżmy, że posiadamy ciąg z zawartością: [imie]sebastian[/imie][nazwisko]twarog[/nazwisko] i chcemy pobrać odopwiednio imię lub nazwisko.

function get_string_between ($string, $start, $end)
{
	$string = ' ' . $string;
	$ini = strpos ($string, $start);
	if ($ini == 0)
		return '';
	$ini += strlen ($start);
	$len = strpos ($string, $end, $ini) - $ini;
	return substr ($string, $ini, $len);
}
Dodaj komentarz
Brak wyników.