•  109

Przekierowanie z www na bez i odwrotnie

Często się zdarza, że chcemy umieścić stronę w przedrostkiem www lub bez, a w przypadku wytypowania nieprawdiłowego adresu strona się sypie.

Możemy temu zapobiec na kilka sposobów a jednym z nich jest modyfikacja pliku .htaccess (serwery Apache). Poniżej przykład kopiuj&wklej:

# przekierowanie na https

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

# przekierowanie z "www" na "bez www"

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

# przekierowanie z "bez www" na "www"

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www.
RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]