•  119

Symfony - rand ()

W jaki sposób pobrać losowy rekord w Symfony, używając Query Buildera?

Odpowiedź na te pytanie została znaleziona na niżej wymienionych stronach:

Podsumowywujać - QB z biblioteki Doctrine 2 nie działa tak jak "surowy" MySql i trzeba zainstalować dodatek, aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji.

composer require beberlei/DoctrineExtensions

Następnie należy dodać konfigurację np. w pliku config.yml

# Doctrine Configuration
doctrine:
  dbal:
    driver: pdo_mysql
    host: '%database_host%'
    port: '%database_port%'
    dbname: '%database_name%'
    user: '%database_user%'
    password: '%database_password%'
    charset: UTF8
    # if using pdo_sqlite as your database driver:
    #  1. add the path in parameters.yml
    #   e.g. database_path: '%kernel.project_dir%/var/data/data.sqlite'
    #  2. Uncomment database_path in parameters.yml.dist
    #  3. Uncomment next line:
    #path: '%database_path%'

  orm:
    auto_generate_proxy_classes: '%kernel.debug%'
    naming_strategy: doctrine.orm.naming_strategy.underscore
    auto_mapping: true
    dql:
     numeric_functions:
      rand: DoctrineExtensions\Query\Mysql\Rand