•  589

Poczta - Logowanie

Jeśli posiadasz konto pocztowe na jednym z naszych serwerów, możesz zalogować się do klienta online korzystając z poniższego linka.

Konfiguracja klienta pocztowego

Poczta MyDevil oferuje dostęp do skrzynki przez IMAP i POP3 i wysyłanie przez SMTP. Adres serwerów dla wszystkich protokołów to mailX.mydevil.net.

Porty SMTP:

  • 25 - PLAINTEXT/STARTTLS,
  • 587 - tylko STARTTLS,
  • 465 - tylko SSL/TLS.

Porty IMAP:

  • 143 - PLAINTEXT/STARTTLS,
  • 993 - tylko SSL.

Porty POP3:

  • 110 - PLAINTEXT/STARTTLS,
  • 995 - tylko SSL.

Więcej informacji na stronie hostingodawcy.