•  61

Flats Investment Backend Application

Część Backendowa aplikacji do zarządzania przepływem finansów w inwestycjach w nieruchomości.

Pierwszy mój projekt z wykorzystaniem frameworka Laravel. Po 2 tygodniach pobieżnego czytania dokumentacji, stwierdziłem, iż będę wstanie napisać małe "zaplecze" z wykorzystaniem REST API. Warstwa prezentacji będzie napisana z wykorzystaniem Vue JS, o czym będzie kolejny wpis.

W projekcie wykorzystałem bibliotekę Passport oraz standardowe narzędzia dostarczone przez w/w framework. Nie spodobała mi się koncepcja modeli (Active Records) i upychania wszystkiego w jednej klasie, dlatego zdecydowałem się na rozdzielenie logiki poprzez SOA i wzorzez Repository. Dodatkowo wyniki zapytań do bazy danych zmapowałem do dedykowanych View Modeli, co pozwoliło mi na łatwiejszą serializację wyników do oczekiwanego formatu (wbudowane Resource z Laravela również nie wzbudziło mojego entuzjazmu).

Zakres prac:

  • planowanie obsługi i przepływu błędów i kodów HTTP,
  • dostosowanie routingu do rekomendacji z dokumentacji Frameworka,
  • konfiguracja biblioteki Passport,
  • integracja z lokalnym środowiskiem testowym Docker,
  • duży nacisk na TDD, 90% pokrycia testami.

Zobacz kod źródłowy